Pazarlamada e-Dönüşüm

Pazarlamada e-Dönüşüm ile hedeflediğimiz, İşletmeniz için ister daha önce bir "Pazarlama Planı” çalışması yapılmış olsun ister olmasın; işletmenin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için işletmenin “Mevcut Durumunun” tanımlanması, “Potansiyel Pazarını ve Müşterilerinin Tanımlanması ve Segmentasyonu”, “Potansiyel Rakiplerini ve Rekabet Şartlarının” araştırılması, “SWOT Analizinin” (işletmenin pazardaki, Güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri) araştırılması... “Pazar ve Rekabet Analizinin” ardından ise “Pazarlama Hedef ve Stratejilerinin” (4P; ürün, fiyat, tanıtım, dağıtım) belirlenerek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için uygun “Eylem Programının” (yol haritası) yıllık bir takvim nezdinde belirlenmesi ve bu yol haritasının “Pazarlama Gelir / Gider Bütçesinin” finansal projeksiyon olarak, hazırlanması aşamalarını gerçekleştirmek.

  • Pazar ve Rekabet Araştırması
  • Pazarlama Hedefleri
  • Pazarlama Stratejileri (4P)
  • Eylem Programı
  • Bütçe Tahminleri
Başvuru Yap

 

Comments are closed.